fredag 27 december 2013

Finska lok


Mitt intresse för transportmedel omfattar förutom flygplan och fartyg även tåg. I detta inlägg presenterar jag ett antal finska lok från förr och nu. Av bilderna har min bror P-H Sjöström tagit följande: Hv1, Hr1, Dr12 och Sr2. Tack för dessa.

 Ångloket Hv1 var i användning 1915-1967, på bilden tagen i Åbo hamn kring 1965 nedrangerat till växellok.
 Växelloket Vr2 verkade 1930-1975. Bildens museilok finns i Joensuu.
 Ångloket Hr1 tjänade från år 1937 till 1971.
 Rälsbussen Dm7 var i trafik på korta rutter från år 1954 till 1988.
 Motorvagnståget Dm9 trafikerade från 1965 till 1990.
 Växelloket Dv15 användes under åren 1958-2004.
 Dieselloket Dr12 var i trafik från år 1959 fram till år 1990.
 Dieselloket Dr13 drog person- och godståg från 1962 fram till år 2000.
 Dieselloket Dv12 är en användbar trotjänare som arbetat sedan 1963.
 Den andra serien av dieselloket Dv12.
 Den tredje versionen av dieselloket Dv12.
 Dieselloket Dr16 har tjänstgjort på rutter i Norra Finland sedan 1986.
 Elloket Sr1 har varit i mångsidigt bruk från och med år 1973.
Elloket Sr2 kom i trafik år 1995.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar