fredag 22 mars 2013

Byggnader av Erik Bryggman


Även om arkitekt Erik Bryggman (1891-1955) i första hand kan anses vara en Åboarkitekt har han planerat ett stort antal intressanta byggnader runt om i Finland. Några av dessa är begravningskapell som jag presenterade i ett inlägg daterat januari 2012.

I denna bildkavalkad lägger jag fram ett antal byggnader av vilka den äldsta kommit till på 1920-talet och de nyaste i mitten av 1950-talet. Geografiskt sett ligger byggnaderna över ett rätt vidsträckt område i de södra delarna av Finland och på Åland.

Det blå skyddskårshuset i Salo, utfört i 1923-tidstypisk nyklassisk stil.

Bio Savoy i Mariehamn från 1939-40 är ett exempel från Bryggmans funktionalistiska era.

Övernäs skola i Mariehamn är fint och harmoniskt genomförd i gult tegel och ett prov på den efterkrigsstil som även kallas nyrealism eller rationell romantik.

En del av det i början av 1950-talet byggda Västra Nylands kretssjukhus i Ekenäs (nu Raseborg).

I slutet av 1930-talet planerade Erik Bryggman Länsi-Suomen Voima Oy:s kraftverk i Harjavalta.

Bostadskvarteret Amurinlinna i centrum av Tammerfors är en av Bryggmans finaste helheter med vackert målade väl proportionerliga hus. Dessa tjänstebostäder för Oy Finlayson-Forssa Ab kom till i början av 1950-talet och i kvarteret ingick även barnkrubba, bastu, tvättbyggnad och daghem. Det sista som byggdes var det fjorton våningar höga tornhuset vilket är ett intressant prov på den modernare arkitekturstil som Bryggman övergick till under sina sista levnadsår. Kulturhistoriskt är miljön betydande för det var här den berömde författaren Väinö Linna bodde och satt och skrev ner sina stora verk för hand efter avslutad arbetsdag på Finlayson.

Från 1950-talets första år är även den ståtliga vattenborgen i Riihimäki med utsiktskafé högst upp.

En av den funktionalistiska stilens viktigaste och vackraste byggnader i Finland är idrottsinstitutet i Vierumäki.

I brytningen mellan 1940-tal och 1950-tal planerade Bryggman kretssjukhuset i Mänttä.

Avslutningsvis ett ordinärt bostadshus i Jyväskylä från 1940-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar